Kuulutuse avaldamine lehes

Selleks, et kuulutus ilmuks soovitud kuupäeval, peab kuulutus olema saadetud ja arve tasutud lehe ilmumisele eelneva päeva kella 14-ks (väljaarvatud kaastundeavalduste puhul, mis lähevad lehte koheselt).

Kuulutuste eest tasumine

SEB EE081010802007675008
SWED EE472200001120137111

Kuulutuste eest on võimalik tasuda toimetuses sularahas ja kaardiga või ülekandega arve alusel.
Arve õigeaegselt tasumata jätmisel tellimus tühistatakse. Lõpliku kuulutuse maksumuse täpsustab reklaamitoimetaja. Teie sisestatud kuulutus vaadatakse üle ja vajadusel võetakse Teiega ühendust.

Raplamaa Sõnumid ei avalda kuulutusi: *mis on vastuolus kehtivate õigusaktidega.
*mis võivad kahjustada väljaande mainet.